B - Varuavgifter

Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde. Avgift beräknas per 1 000 kg, såvida inget annat anges, och beräknas i kronor (SEK).

Tabell: Tabellen visar varuavgifter för olika varugrupper

Varugrupp

Enhet

á-pris

Spannmåll

ton

7:05

Fodervaror

ton

10:35

Salt

ton

5:00

Sand, grus, makadam

ton

3:90

Svarvspån

ton

6:10

Asfalt

ton

10:15

Bensin

ton

20:65

Diesel och eldningsoljor, tallolja

ton

14:00

Kemikalier

ton

20:65

Gödning

ton

9:80

Sågade trävaror

kbm

4:75

Massaved

kbm

5:40

Sågtimmer

kbm

5:40

Flis, spån

kbm

2:90

Fler sidor inom hamntaxa 2023

A - Fartygsavgifter

Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.

C - Bestämmelser angående avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum i Kalmar Hamn

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...

D - Tjänster vid fartygsanlöp

Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp

Publicerad: 29 december 2022