D - Tjänster vid fartygsanlöp

Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp

Elström

Tabell: Tabellen visar avgifter för elström

Typ av avgift

Kostnad SEK

Inkopplingsavgift


under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00-15.30

550

under annan tid än ovan angiven tid

1 350

Förbrukningsavgifter


upp till 2 000 kWh, per kWh

3:15

över 2 000 kWh, per kWh

2:75

Minimiavgift


för elström inklusive inkopplingsavgift

900

Särskild bestämmelse

Krävs inkoppling från anläggning med effektabonnemang, gäller ej den ordinarie förbrukningsavgiften enl. ovan generellt.

Vid inkoppling till effektabonnemang skall kunden på förhand i varje enskilt fall underättas om villkor och kostnader för strömleveransen i fråga.

Vattenleveranser

Tabell: Tabellen visar avgifter för vattenleveranser

Typ av avgift

Kostnad SEK

Inkopplingsavgift


under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00- 15.30

550

under annan tid än ovan angiven tid utgår övertidstillägg per timme

550

Förbrukningsavgift


1-20 ton, per ton

80

21 ton och däröver, per ton

70

Minimiavgift


för färskvatten inklusive inkopplingsavgift

900

Trossföring

Tabell: Tabellen visar avgifter för trossföreing

RUBRIK

Kostnad SEK

Ankommande fartyg


0-2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

2 000

>2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

2 700

Avgående fartyg


0-2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

1 700

>2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

2 700

För väntetid under ordinarie arbetstid tillkommer med per man och timme

900

Prierna gäller under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00-15.30. Övrig tid tillkommer övertidsersättning per man och timme. Avgiften avser två personer.

1 700

Bogserbåtsassistans

Avser uppdrag upp till tre timmar med Kalmar Hamns bogserbåt Flink. Tid startar då bogseringen är beställd och bogserbåt på plats. Bokningen skall ske senast 24 timmar innan uppdraget och bokas via info@calmarine.se

Avbeställning eller ändring av beställt uppdrag ska ske med 6 timmars varsel. Sker inte detta debiteras 50% av bogseringsavgift (alt. väntetid).

Produkten av största längd (LOA) och största bredd (BX)

STabell: Tabellen visar produkt av största längd (LOA) och största bred (BX)

RUBRIK

Kostnad SEK

Upp till 2 500

30 555

2 501-3 000

31 153

3 001-3 500

32 151

3 501-4 000

33 904

4 001-4 500

36 172

4 501-5 000

37 747

5 001- 5 500

39 742

5 501-6 000

42 157

6 001-6 500

44 992

6 501-7 000

47 460

7 001-7 500

50 085

7 501-8 000

52 762

8 001-8 500

55 492

8 501-9 000

57 907

9 001-9 500

62 055

9 501-10 000

65 205

10 001-

68 355

Mobilisering/Demobilisering klockan 07.00-16.00, per timme

6 300

Moblisering/Demobilisering övrig tid, per timme

8 400

Isbrytning 07.00-16.00, per timme

7 875

Isbrytning övrig tid, per timme

8 925

För bogseringuppdrag som tar mer än 3 timmar p g a
försening/väntetid under ordinarie arbetstid, per timme

6 300

För bogseringuppdrag som tar mer än 3 timmar p g a
försening/väntetid övrig tid, per timme

8 400

Scandinavian tugowners standard conditions gäller.


Fler sidor inom hamntaxa 2023

A - Fartygsavgifter

Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.

B - Varuavgifter

Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde.

C - Bestämmelser angående avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum i Kalmar Hamn

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...

Senast uppdaterad: 4 januari 2023
Publicerad: 29 december 2022