Vårt uppdrag

Kalmar Hamns affärsidé är att erbjuda hamnens kunder ett prisvärt, flexibelt och tillförlitligt utbud av service och tjänster av hög kvalitet.

Vi ska finnas tillgängliga när och där kunderna behöver oss och alltid möta dem med deras bästa för ögonen och därmed också vara lyhörda för deras krav och önskemål.

Hamnarna i det svenska hamnväsendet är nödvändiga för näringslivet och dess logistik. Så även i Kalmarregionen, där Kalmar Hamn en betydelsefull samarbetspartner för näringslivet och för effektiva, säkra och prisvärda transporter.

Kalmar hamn arbetar huvudsakligen med:

  • att samordna fartygs- och varutrafiken i hamnen (ej fritidsbåtar)
  • krankörning och annan godshantering
  • att erbjuda ett brett utbud av tjänster och service (avfallshantering, vatten och elleveranser, bogseringsuppdrag, isbrytning, magasinsuthyrning med mera)
  • att upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet (kajer, hamnbassäng, upplagsplatser, gator, järnvägsspår med mera)
  • att underhålla kranar, maskiner, fordon, egna fartyg, fastigheter och övrig utrustning
  • Kalmar Hamn är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Fler sidor inom om kalmar hamn ab

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Publicerad: 27 april 2022