Kajinformation, lotsning och bogsering

Nedan restriktioner gäller för Kalmar hamn.

Boardningspunkter lots

Södra boardingspunkten, Trädgårdsgrund N 56 38,7 ’
E 16 23,5 ’

Norr boardingspunkten, Krongrundet N 56 41,7 ’
E 16 24,6 ’

VHF Kanal 13

Segelfrihöjd Ölandsbron 36 meter

För fartyg som skall lotsas till/från Kalmar hamn gäller följande maximala djupgåenden:

Tabell: Maximala djupgående kajer


Max djg: MVY

Kaj 44+45

7,2 m

Kaj 22-23

4,3 m

Kaj 24+25

7,0 m

Kaj 26-27 + 41-43

5,8 m

Kaj 28 (roro)

4,5 m

Kaj 29-30 + 38-40

5,3 m

Oljekajen

7,2 m

 

Bogserbåtskrav för fartyg till oljekajen

Fartyg över 130 m: Alltid bogserbåt.

Fartyg med djupgående överstigande 6,8m: alltid bogserbåt.

Fartyg utan bogpropeller eller som har bog svagare än 80 hkp/m djupående: Alltid bogserbåt

Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Publicerad: 27 april 2022