B - Varuavgifter

Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde. Avgift beräknas per 1 000 kg, såvida inget annat anges, och beräknas i kronor (SEK).

Tabell: Tabellen visar varuavgifter för olika varugrupper

Varugrupp

Enhet

á-pris

Spannmåll

ton

7:55

Fodervaror

ton

11:05

Salt

ton

5:35

Sand, grus, makadam

ton

4:15

Svarvspån

ton

6:55

Asfalt

ton

10:85

Bensin

ton

22:10

Diesel och eldningsoljor, tallolja

ton

15:00

Kemikalier

ton

22:10

Gödning

ton

10:50

Kalk

kbm

6:00

Sågade trävaror

kbm

5:10

Massaved, sågtimmer

kbm

5:40

Flis, spån

kbm

3:10

Fler sidor inom hamntaxa 2024

A - Fartygsavgifter

Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.

C - Bestämmelser angående avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum i Kalmar Hamn

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...

D - Tjänster vid fartygsanlöp

Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Publicerad: 29 december 2022