D - Tjänster vid fartygsanlöp

Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp

Elström

Tabell: Tabellen visar avgifter för elström

Typ av avgift

Kostnad SEK

Inkopplingsavgift


under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00-15.30

600

under annan tid än ovan angiven tid

1 450

Förbrukningsavgifter


upp till 2 000 kWh, per kWh

3:35

över 2 000 kWh, per kWh

2:95

Minimiavgift


för elström inklusive inkopplingsavgift

1 000

Särskild bestämmelse

Krävs inkoppling från anläggning med effektabonnemang, gäller ej den ordinarie förbrukningsavgiften enl. ovan generellt.

Vid inkoppling till effektabonnemang skall kunden på förhand i varje enskilt fall underättas om villkor och kostnader för strömleveransen i fråga.

Vattenleveranser

Tabell: Tabellen visar avgifter för vattenleveranser

Typ av avgift

Kostnad SEK

Inkopplingsavgift


under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00- 15.30

600

under annan tid än ovan angiven tid utgår övertidstillägg per timme

600

Förbrukningsavgift


1-20 ton, per ton

85

21 ton och däröver, per ton

75

Minimiavgift


för färskvatten inklusive inkopplingsavgift

1 000

Trossföring

Tabell: Tabellen visar avgifter för trossföreing

RUBRIK

Kostnad SEK

Ankommande fartyg


0-2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

2 150

>2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

2 900

Avgående fartyg


0-2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

1 800

>2 000 per enhet bruttodräktighet (GT)

2 900

För väntetid under ordinarie arbetstid tillkommer med per man och timme

1 000

Prierna gäller under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00-15.30. Övrig tid tillkommer övertidsersättning per man och timme. Avgiften avser två personer.

1 800

Bogserbåtsassistans

Avser uppdrag upp till tre timmar med Kalmar Hamns bogserbåt Flink. Tid startar då bogseringen är beställd och bogserbåt på plats. Bokningen skall ske senast 24 timmar innan uppdraget och bokas via info@calmarine.se

Avbeställning eller ändring av beställt uppdrag ska ske med 6 timmars varsel. Sker inte detta debiteras 50% av bogseringsavgift (alt. väntetid).

Produkten av största längd (LOA) och största bredd (BX)

STabell: Tabellen visar produkt av största längd (LOA) och största bred (BX)

RUBRIK

Kostnad SEK

Upp till 2 500

38 555

2 501-3 000

39 153

3 001-3 500

40 151

3 501-4 000

41 904

4 001-4 500

44 172

4 501-5 000

45 747

5 001- 5 500

47 742

5 501-6 000

50 157

6 001-6 500

52 992

6 501-7 000

55 460

7 001-7 500

58 085

7 501-8 000

60 762

8 001-8 500

63 492

8 501-9 000

65 907

9 001-9 500

70 055

9 501-10 000

73 205

10 001-

81 355

Mobilisering/Demobilisering klockan 07.00-16.00, per timme

6 750

Moblisering/Demobilisering övrig tid, per timme

9 000

Isbrytning 07.00-16.00, per timme

8 400

Isbrytning övrig tid, per timme

9 550

För bogseringuppdrag som tar mer än 3 timmar p g a
försening/väntetid under ordinarie arbetstid, per timme

6 750

För bogseringuppdrag som tar mer än 3 timmar p g a
försening/väntetid övrig tid, per timme

9 000

Scandinavian tugowners standard conditions gäller.


Fler sidor inom hamntaxa 2024

A - Fartygsavgifter

Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.

B - Varuavgifter

Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde.

C - Bestämmelser angående avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum i Kalmar Hamn

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Publicerad: 29 december 2022